Meny

Blogg


Öppna data från Lantmäteriet blir helt fria att använda

Lantmäteriet förenklar sina licensvillkor och erbjuder framöver öppna geodata med licensen CC0. Det innebär att vem som helst kan använda myndighetens öppna data utan att behöva uppge källa. Förändringen genomförs den 1 september och gör att Lantmäteriets geodata kommer att kunna användas på helt nya sätt.

Läs mer

Tyck till om den nationella dataportalen

Nu har Riksarkivet tagit fram en utvecklingsplan för den nationella dataportalen oppnadata.se. Planen är preliminär och myndigheten vill gärna ha in synpunkter på innehållet innan planen fastställs.

Läs mer

Plats- och evenemangskalender som öppna data

Helsingborg är en av landets första kommuner som tillgängliggör en öppen databas för plats- och evenemangsdata. Med hjälp av databasen kan nu vem som helst ta del av – och bygga tjänster kring – öppna data för vad som händer i kommunen.

Läs mer