Meny

IIS

IIS (Internetstiftelsen i Sverige) är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av internet i Sverige. Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se, med registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret. Sedan september 2013 sköter IIS också drift och administration för toppdomänen .nu.

I dag finns det över 1,4 miljoner registrerade .se-domäner. De är och ska vara det självklara valet för företag, privatpersoner och organisationer som vill ha ett domännamn med anknytning till Sverige.

Sedan september 2013 sköter IIS också drift och administration för toppdomänen .nu.

Försäljningen av domännamn sker genom återförsäljare, så kallade registrarer. För toppdomänen .se är en av dessa IIS egen registrarverksamhet .SE Direkt.

Internetutveckling

När du registrerar en .se- eller .nu-domän föder du inga kommersiella vinstintressen. En del av avgiften som IIS tar ut för domännamnsregistrering går till projekt som på olika sätt främjar en positiv utveckling av internet i Sverige. 2013 satsade vi drygt 78 miljoner kronor på vår internetutvecklande verksamhet. Varje registrering ökar alltså IIS möjligheter att verka för positiv internetutveckling i Sverige. Den överordnade målsättningen är att alla ska kunna ta tillvara internets möjligheter.

IIS internetutvecklingsprojekt har sin grund i vår urkund och våra stadgar. Mottot för projekten är Internet för alla. I detta lägger vi att alla människor i vårt land ska ha samma rätt och samma möjligheter att utnyttja internets tjänster. Internet ska också vara säkert, så att användarna känner sig trygga och litar på tjänsterna som finns där. Även internets infrastruktur är i fokus för oss. Den ska vara säker, stabil och skalbar så att internet blir så användbart som möjligt för alla.

Vi är övertygade om att öppenhet är det bästa för utvecklingen av internet – detta kommer att gälla i framtiden precis som det har gjort historiskt. Öppet informationsflöde och öppna standarder skapar de rätta förutsättningarna för en positiv utveckling. Därför delar vi själva med oss av våra kunskaper och är lyhörda för andras idéer.

Med det övergripande målet att skapa ett internet för alla blir bredden i de olika projekt som IIS driver stor. Här ryms allt från skoltävlingen Webbstjärnan, bokpublicering,statistikframtagning, satsningar på ökad digital delaktighet, konferensen Internetdagarnaoch seminarier till testverktyg, utveckling av program med öppen källkod, stöd vidinförandet av IPv6 och finansiering av fristående projekt genom Internetfonden.

Egen lag

Sedan 1 juli 2006 regleras IIS verksamhet av en egen lag, lagen om nationella toppdomäner för Sverige på internet. Den innebär att Post- och telestyrelsen, PTS är tillsynsmyndighet för IIS, vilket ska garantera en stabil drift av det svenska domännamnssystemet.

Vid frågor, mejla info@datahotell.se.