Meny

Skapar kommunal checklista för öppna data

Göteborgs stad fokuserar alltmer på öppna data och satsar på allt från workshops och publiceringsplattformar till öppna kartdata i Minecraft. En checklista för hur man bäst tar fram och publicerar öppna data – det är det senaste initiativet från Sveriges näst största stad.

Lagom till jullovet lanserades Göteborg i Minecraft och häromveckan hölls en workshop om öppna data. Det är också full fart på arbetet med den nya plattform där öppna data från 10 stadsdelsnämnder och 13 förvaltningar ska kunna gå att ta del av. Vi har tidigare skrivit om satsningen, som särskilt kommer att ha inbyggt stöd för grafisk visualisering av data.

Den senaste satsningen är checklistor för skapande och publicering av öppna data. Den har tagits fram för att underlätta diskussionerna mellan informationsägare, IT-tekniker och andra medarbetare inom Göteborgs stad. En version är särskilt inriktad mot tekniker och en annan mot övriga medarbetare.

  • Finns det en informationsägare utpekad?
  • Finns sekretessklassade uppgifter?
  • Kan ni filtrera bort den data som inte får öppnas upp?

Det är några av de frågor som tas upp i checklistorna, som är licenserade med Creative Commons 0, vilket bland annat innebär att de är helt fria att använda.

– Checklistorna ska vara ett stöd i arbetet när vi träffar medarbetare från andra delar av verksamheten. Vi tror att det är viktigt att verksamheten har en person som man kan diskutera frågorna med eftersom öppna data är nytt för de flesta medarbetare, säger Kim Lantto, utvecklingsledare i Konsument- och medborgarservice samt Service- och e-tjänsteutveckling i Göteborgs stad, och den som håller i framtagningen av checklistorna.

I checklistan står bland annat också att läsa vad man ska tänka på om man tillgängliggör informationsmängder. En väsentlig punkt är vikten av metadata.

– Öppna data utan god metadata är omöjlig att använda. Öppna data med definitioner av datamängden är bättre men kan ändå vara svår att använda. För att öka chanserna så mycket som möjligt för att öppna data används ska metadata bland annat beskriva hur informationen samlats in och för vilket syfte, vilka svagheter och brister som informationen har, samt en rad andra punkter, säger Kim Lantto.

Checklistan betonar att den som är ansvarig för satsningen också måste se till att det finns tillräckliga resurser för att förvalta källdata och system för tillhandahållande av öppna data i form av API:er, exportering till andra format samt eventuella externa portaler.

Ett verksamhetsnära exempel på en sådan satsning kommer från Miljöförvaltningen i Göteborgs stad. Det är en av de förvaltningar som har stoppat in många olika miljörelaterade data i ett verksamhetssystem och just nu arbetar med att ta fram ett API för att användare av systemet både ska kunna se och hämta datamängderna i olika format.

– Göteborg kommer såvitt jag vet, att vara en av de första kommunerna i landet som så tydligt publicerar sin kvalitativa miljöredovisning som öppen data, säger Lars Samuelsson, IT-strateg på Miljöförvaltningen.

Fotnot: Här finns checklistorna