Meny

Genererar orienteringskartor per automatik

Tack vare finska öppna data täcks nu hela Finland av en 340.000 kvadratkilometer stor orienteringskarta. Sverige står näst på tur – om nödvändiga geodata släpps fria.

Idén på en sömlös, landstäckande karta föddes under hösten 2015 på hemfärd från Estland, där svenska orienteringslandslaget varit på träningsläger. Elitorienterarna, tillika kartnördarna, Joakim Svensk och Mats Troeng delade då hytt mellan Tallinn och Stockholm. De började spåna kring vad som skulle kunna vara möjligt att göra med tillgänglig data och ny teknik. Att täcka ett helt land med orienteringskartor var den mest galna och lockande idén.

En av de största utgifterna för svenska orienteringsklubbar är kartor. Grundmaterial kostar pengar, kartritaren som rekognoscerar och ritar kostar pengar – och trycket kostar pengar.

– Att skapa enklare orienteringskartor baserade på befintliga data gör det möjligt att exempelvis använda nya träningsområden eller ta fram kartor över områden där det annars inte är ekonomiskt försvarbart att göra det, säger Mats Troeng.

Joakim Svensk och Mats Troeng gnuggade sina geniknölar och tog hjälp av Jarkko Ryyppö, som ligger bakom Karttapullautin – en tjänst som genererar automatiska orienteringskartor. Resultatet blev MapAnt som lanserades i vintras och som automatiskt skapar orienteringskartor baserade på laserskannade höjddata samt fastighetskartdata.

MapAnt täcker hela Finland, totalt 340.000 kvadratkilometer med en ekvidistans på 2,5 meter. Det skulle ta ungefär 3500 år för en heltidsarbetande kartritare att färdigställa samma område manuellt. För att generera MapAnt-kartan kopplades, som mest, ett hundratal datorer ihop och de fick stå och tugga i tre veckor. Programvaran tog fram nio kvadratkilometer stora kvadratiska områden, och dessa totalt ca 35.000 rutor passades sedan ihop med varandra.

Kvaliteten är god, men för att tävla på kartan krävs ytterligare handpåläggning av kartritare. Ett konkret problem är till exempel att inga stenar finns med. Staket och mindre våtmarker finns heller inte med. Ungefär 20 procent av Finland har heller inte laserskannats, så dessa områden täcks inte av MapAnt.

– Förstahandsvalet för lösningen blev Finland eftersom Lantmäteriverket i Finland erbjuder öppna kartdata. Motsvarande går att göra också i Sverige, om relevant data släpps fria, säger Mats Troeng.

Han säger att han fått indikationer på att fastighetskartdata och laserskannade höjddata kan komma att släppas som öppna data nästa år. Om det blir så återstår att se, men arbetet med den nationella geodatastrategin går att följa på webben. Bland annat kommer svenska studenter och medarbetare vid universitet och högskolor redan idag åt denna data, men har enligt avtalet enbart rätt att använda materialet på ett begränsat sätt för forsknings-, utbildnings- och kulturändamål.

Mats Troeng - en av initiativtagarna till MapAnt

Mats Troeng – en av initiativtagarna till MapAnt

Detta är personerna bakom MapAnt: